Co zrobić kiedy nie odebrałem nakazu zapłaty?

Co zrobić kiedy nie odebrałem nakazu zapłaty, a dowiedziałem się o nim dopiero od Komornika ?

 

Warto odbierać korespondencję z sądu i od razu się z nią zapoznawać niejednokrotnie pozwoli Ci to uniknąć kłopotów. Co jednak gdy nie miałeś możliwości odebrać sądowego nakazu zapłaty, ponieważ zmieniłeś miejsce zamieszkania ? wyjechałeś zagranice ? przebywałeś w szpitalu ? i wiele innych.

Sądy nadal nie mają możliwości weryfikacji prawidłowości wskazanego adresu, tym samym nakaz zapłaty błędnie doręczony (najczęściej przez dwukrotne awizowanie) uprawomocnia się (tzw. doręczenie zastępcze). Sąd następnie nadaje mu tzw. klauzulę wykonalności, z którym wierzyciel idzie do komornika. Tylko tym razem wierzyciel często podaje właściwy, aktualny adres lub ustalił go komornik na podstawie bazy PESEL.

Jeśli więc Twój przeciwnik procesowy wskazał w pozwie adres, pod którym akurat nie przebywałeś, to musisz przekonać sąd, że właśnie z tego powodu nie złożyłeś sprzeciwu od nakazu zapłaty w wymaganym terminie.

Co robić ?

  1. wniosek do sądu o doręczenie zaświadczenia 139 §5 KPC
  2. wniosek do komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  3. zwracamy się do sądu o doręczenie nakazu zapłaty na prawidłowy adres zamieszkania. Jeżeli wierzyciel dysponował naszym nowym adresem, bo informowaliśmy bank o przeprowadzce, napiszmy to we wniosku o doręczenie nakazu zapłaty;
  4. składamy do sądu tzw. zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, czyli pismo, w którym nie zgadzamy się na to, aby na podstawie niedoręczonego nam nakazu zapłaty była prowadzona egzekucja przez komornika;
  5. jeżeli nie zgadzamy się z treścią nakazu zapłaty (uważamy, że spłaciliśmy wszystkie długi wobec wierzyciela), napiszmy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu (odwołania) od nakazu zapłaty. Wskażmy, że w okresie czasu kiedy korespondencja została awizowana nie mogliśmy jej odebrać np. długi pobyt w szpitalu, wyjazd zagranice itp.
  6. napiszmy sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeżeli nie jesteś pewien czy odebrałeś nakaz zapłaty lub nie wiesz o jaki nakaz zapłaty chodzi, zapytaj komornika, który sąd wydał nakaz zapłaty i wystąp do tego sądu, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie określonym w art. 139 §1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawę prawną dla wniosku o wydanie takiego zaświadczenia stanowi art. 139 §5 Kodeksu postępowania cywilnego. Z reguły Sądy wydają wnioskowane zaświadczenie relatywnie szybko. Aby przyspieszyć to postępowanie warto zaznaczyć we wniosku, że zaświadczenie zostanie odebrane osobiście, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu związanego z nadaniem przesyłki przez Sąd (zawierającej wnioskowane zaświadczenie), jak również jego doręczeniem.

Zaświadczenie to pozwoli na złożenie u Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne wniosku o jego zawieszenie. Podstawę prawną dla wniosku o zawieszenie postępowania stanowi art. 8203 §1 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu Komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Kolejnym krokiem, który należy podjąć w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jest zaskarżenie orzeczenia, na którego podstawie nadano nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności. Jeśli klauzula została nadana postanowieniem wydanym przez Sędziego, to w tym przypadku właściwym środkiem zaskarżenia jest zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Jeśli natomiast klauzula została nadana na mocy orzeczenia referendarza sądowego, to w tym wypadku właściwym środkiem zaskarżenia będzie skarga na orzeczenie referendarza sądowego.
Jeśli sąd uzna, że nakaz zapłaty nie był prawomocny ponieważ był nieprawidłowo doręczony, wówczas zostanie uchylona klauzula wykonalności nadana nakazowi zapłaty, dzięki temu komornik nie będzie mógł już działać. Oto przykłady takiego postanowienia:

20180718_153425.jpg20180718_152708.jpg

Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji, nie czekaj, zacznij działać!

Zapraszamy do Kontaktu z Kancelarią!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s