Czy sąsiad może zmienić granicę za pomocą operatu technicznego?

Czy sąsiad może zmienić granice naszej działki za pomocą zlecenia wykonania operatu technicznego (geodezyjnego) ?

Do kancelarii trafił klient, który otrzymał powiadomienie, iż na granicy jego działki z działką sąsiada X będą prowadzone prace geodezyjna w celu wznowienia znaków granicznych. Z relacji klienta wynikało, iż na granicy nie doszło do uszkodzenia, przesunięcia czy usunięcia znaków granicznych. Geodeta działający na zlecenie sąsiada X wyznaczył nowe punkty graniczne, które nie odpowiadały dotychczas wyznaczonym, nowa granica wyznaczona przez geodetę wchodziła 2m w głąb jego działki.

Ponadto z przeprowadzonych prac geodezyjnych, geodeta działający na prywatne zlecenie X, sporządził operat techniczny. Starosta na skutek wniosku geodety wprowadził przedmiotowy operat techniczny do powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Następnie sąsiad X wystąpił z wnioskiem o usunięcie błędów i wyznaczenie granicy działek w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z wprowadzonym operatem technicznym. Starosta wydał decyzje administracyjną, której przedmiotem było wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Zgodnie z art. 40 ust 3 pkt 3 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Należy wskazać, iż zgodnie art. 39 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wznowienie znaków granicznych, może zostać dokonane, gdy przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

Na gruncie tej sprawy nie doszło do wznowienia znaków granicznych, ponieważ ustalone uprzednio nie zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone.

Zgodnie z przepisami § 36 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej:

1) w postępowaniu rozgraniczeniowym;

2) w celu podziału nieruchomości;

3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów;

4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości;

5) na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej;

6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków;

7) przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji;

8) w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.

Skoro, nie doszło do wznowienia znaków granicznych, a operat geodety działającego na zlecenie sąsiada X nie został sporządzony w toku żadnego postępowania wymienionego w§ 36 Rozporządzenia, to operat taki nie może stanowić podstawy do zmiany granic działki.

Wobec przedstawionych argumentów w odwołaniu do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, decyzja administracyjna Starosty w przedmiocie zmiany granic działek została uchylona. Organ II instancji orzekł, iż takie opracowanie geodezyjne nie może stanowić zmian granicy działek.

W tej sytuacji bez skutecznego odwołania decyzja administracyjna stałaby się prawomocna, co miałoby bezpośredni wpływ na ustalenie nowych granic działek, dlatego należy pamiętać o drodze odwoławczej w postępowaniu administracyjnym.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s